روتک

کالاهای روتک

کالاهای روتک

گستره ی کودهای محلول در آب

NPK 20-20-20+TE

NPK 10-52-10+TE

NPK 12-12-36+2MgO+TE

NPK 15-5-30+2MgO+TE

NPK 13-2-43

Calcium Nitrate

Magnesium Nitrate

Calcium Magnesium Nitrate

Magnesium Sulfate

SOP

Potassium Sulfate

MKP

Mono Potassium phosphate

UP

Urea Phosphate

تماس با ما

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی

ایمیل ما :

info@rooteq.ir

تماس با ما

00983133399020